Virtualisatie. Centralisatie. Acceleratie

Microsoft System Center Application Virtualisation (voorheen het SoftGrid Platform) zorgt ervoor dat u iedere fase van de applicatie cyclus kunt stroomlijnen en vergemakkelijken van uitrol tot aan applicatie-business continuïteit. De basis van het Softricity platform bestaat uit de gepatenteerde applicatie virtualisatie (SystemGuard) technologie. U bent hierdoor instaat om applicaties te gebruiken op Windows systemen zonder dat deze veranderingen doorvoeren op het operating systeem. Dit belangrijke verschil maakt het voor organisaties veel eenvoudiger om applicaties te beheren, kosten reductie te realiseren en sneller applicaties uit te kunnen rollen naar gebruikers.

Packaging
Applicatie virtualisatie zorgt ervoor dat u applicaties onderling niet meer hoeft te testen op conflicten. U bespaart hierdoor een hoop tijd met het packagen en regressietesten van applicaties.

Centraal Beheer
Gevirtualiseerde applicaties worden op aanvraag vanuit een centraal punt “gestreamd” naar een gebruiker. Vanuit dit centrale punt wordt ook het beheer van de applicaties gedaan.

Uitrol
Gevirtualiseerde applicaties worden uitgerold op het moment wanneer een gebruiker hierom vraagt. Applicaties worden niet meer handmatig geïnstalleerd.

Patches en Updates
Patches en updates die gevirtualiseerd zijn kunnen worden uitgerold zonder dat u zich druk hoeft te maken over de productie omgeving. Tevens is het zo dat meerdere versies van programmatuur op één desktop kunnen draaien. Meerdere versies van SAP of Oracle of welke programmatuur dan ook kunnen beschikbaar gemaakt worden op één desktop, dit was vroeger niet mogelijk.


 

Support
Omdat gevirtualiseerde applicaties niet meer afhankelijk zijn van veranderingen aan het operating systeem kunt u het support concentreren op de applicaties en minder op de computers zelf. Daarnaast zorgt centraal beheer van applicaties er ook voor dat u makkelijker support kunt verlenen aan uw gebruikers.

Termination
In deze omgeving worden applicaties aangeboden als een service. Daarom kunnen applicaties aan- en uitgezet worden voor gebruikers zonder dat u zich druk hoeft te maken over systeem veranderingen.

Business continuïteit
App-V / SoftGrid verandert applicaties in data bestanden. Hierdoor is het mogelijk om applicaties te gebruiken en te dupliceren alsof het een data bestand is. U bent in hierdoor instaat om heel eenvoudig back-up sites te laten synchroniseren met productie sites.

Monitoring en Asset Management
Omdat applicaties ingezet worden als een service krijgt een IT afdeling veel meer grip op deze applicaties. Wie krijgt welke applicatie en hoe vaak worden deze applicaties gebruikt?

Met het App-V / SoftGrid platform creëert u een flexibele IT omgeving; centraal beheerd, meetbaar en u kunt op eenvoudige wijze applicaties toekennen en weghalen voor gebruikers zonder rekening te hoeven houden met systeemwijzigingen.

Voor meer info klik