1. Alles op z’n plaats

Uw bedrijf heeft een goede start gemaakt. Het staat stevig op z’n pootjes. Maar in de hectiek van de groei is er weinig tijd geweest om de automatisering echt goed te stroomlijnen. Logisch, u had wel iets anders aan uw hoofd. Alles staat op z’n plaats, maar u ontdekt dat de configuratie kwetsbaar is: de bedrijfsmatige processen zijn afhankelijk van computers en printers van diverse makelij met verschillende leeftijd en zijn niet allemaal ‘up to date’. En ‘een pc’ doet wellicht dienst als server of uw bestanden staan ‘in de cloud’ en synchroniseert slecht. En hoe staat het daardoor met de beveiliging? U blijkt nu een werkend, maar riskant systeem in huis te hebben.

Met deze ontdekking bent u in de eerste fase beland van de verdere ontwikkeling van uw automatisering. En om die fase goed af te ronden, heeft u een partner nodig: een IT-bedrijf dat uw IT verantwoordelijke medewerker ontlast en wellicht zelfs in die hoedanigheid overbodig maakt.

Hier kan WintelligeNT in beeld komen en wellicht in actie. In dat geval werken wij uw pc’s bij of vervangen deze als dit niet meer economisch verantwoord is. Dit geldt tevens voor de (Inter)netwerkvoorzieningen en de standaard Microsoft software (Windows en Office), stabilitiet is een vereiste. Wij blijven vervolgens het beheer van uw IT middelen verzorgen tegen een vaste, lage prijs. U krijgt daar echter nog iets bijgeleverd, namelijk onze toewijding en service. Daarmee is de eerste fase in feite afgerond. U kunt besluiten het bij deze nieuwe, stabiele situatie te laten. Maar als uw bedrijf zich verder ontwikkelt, zal uw automatisering vanzelf in de tweede fase komen. Leest u daarvoor vooral verder.

2. Op de grens

Op de grens van IT-professionalisme, zo kunnen we fase 2 ook noemen. Er zijn in de loop der tijd heel wat verbeteringen aangebracht. Medewerkers kunnen de bedrijfsinformatie mee naar huis nemen en per e-mail in contact blijven met het hoofdkwartier, terwijl ze thuis of op locatie werken. Maar de groei van het bedrijf dreigt de capaciteit en conformiteit te overstijgen. Niet dat u daar onmiddellijk last van hebt. Maar in een verloren ogenblik denkt u: Is er nog wel voldoende zicht op de e-mail? Wat is nu ook alweer het meest bijgewerkte document, en hoeveel versies daarvan heb ik eigenlijk waar opgeslagen? Wordt het geen tijd voor een centrale plek? En hoe zit het met de back-up van de bedrijfsgegevens?

WintelligeNT kan uw bedrijf in deze fase het zetje geven om door te stoten naar meer professionele automatisering. Om te beginnen nemen wij de processen onder de loep en zou het kunnen zijn dat er een ‘hybride’ model wordt aangeboden. Wat kan er nog naar de cloud, is het allemaal wel overzichtelijk of zijn er juist zaken welke juist niet in de cloud horen vanwege regelgeving of budget. Want cloud is echt niet altijd goedkoop en het is vaak lastig om ‘terug te gaan naar vorige versies’. Hoe zit het dan met backups, archivering en het optimaal veilig samenwerken.
Met het samengestelde raamwerk houdt u overzicht in versies, kunt u gezamenlijk werken aan documenten, bijblijven op afstand en vooral ook veilig werken. Daarnaast leveren wij u en voorzien wij in het onderhoud van dit systeem.

3. Professioneel uitgerust

Voor veel kleine tot middelgrote bedrijven is fase 3 het eindstadium. Medewerkers kunnen in principe overal werken, terwijl ze in verbinding blijven met het ‘hoofdkwartier’. Maar de situatie doet soms denken aan een fraaie auto. Het navigatiesysteem brengt u feilloos naar uw bestemming, maar ziet het wegennet er volgend jaar nog hetzelfde uit? Anders gezegd: het is tijd om u voor te bereiden op de toekomst. Zeker als er, om maar wat te noemen, nieuwe vestigingen worden geopend. Wat u eigenlijk wilt, is een gestroomlijnde oplossing en IT-beheer dat de tand des tijds weerstaat. En dat kan.

Voorbereid zijn op de toekomst betekent in onze visie dat je er al mee verbonden bent. Dat vraagt om een “always-on” server-gebaseerde IT-infrastructuur waarbij de meeste verwerkingskracht is gecentraliseerd op één plek. En houdt dan de werkplek van de gebruikers zo onderhoudsarm als mogelijk door bijvoorbeeld terminals in te zetten. Deze totaaloplossing resulteert in een verrassend lage TCO (Total Cost of Ownership) waarbij het samenspel van zowel desktop- als server- als softwarevirtualisatie een rol kunnen gaan spelen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het bedrijf kan dit in onderdelen gefaseerd worden ingevoerd.

4. IT meer dan
professioneel

In dit stadium zijn de effectiviteit en beheersbaarheid van de IT min of meer vanzelfsprekend; de tijd van dagelijks beheer is allang voorbij. Het is nu ook duidelijk dat het IT-beheer binnen het bedrijf geen ‘bijbaantje’ meer is.  Toch is er nog wel degelijk werk aan de winkel. Certificaties en Service levels gaan een grote rol spelen en ad hoc oplossingen dienen tot het verleden te behoren. Het gaat nu om het in stand houden van een kwalitatief hoogstaande IT-omgeving, met de mogelijkheid van een vinger aan de pols. U stelt daarbij hoge eisen, die ook nog eens financieel beheersbaar moeten zijn.

Het kernwoord is hier “benchmarking” waarbij uitbesteding een optie kan zijn. Die voor u leidt tot een helder overzicht van de kosten, uit te drukken in een vast bedrag per werkplek per jaar. Heeft u daar weleens aan gedacht? Weet u eigenlijk wel wat de bedragen zijn en waar ze te vinden? En hoe verhouden deze zich dan met een ASP, SaaS of welk Managed Services contract dan ook?

WintelligeNT geeft inzicht. En zeker niet vrijblijvend… doordat wij ook de zaken kunnen uitvoeren die wij adviseren nemen wij hierin verantwoordelijkheid. Kortom, “we eat our own food” en ja, we zijn zeer gezond!

5. IT als specialisme

In deze fase heeft u al heel wat moeilijkheden overwonnen. Sterker nog: uw bedrijf heeft een fulltime IT-manager met een intern of extern team. Dat is niet iemand die dagelijks brandjes blust: integendeel. De totale beheersing is uitstekend. Maar het bedrijf en de mogelijkheden blijven niet stilstaan, en van u als IT-manager wordt verwacht dat u iedere ontwikkeling professioneel ondersteunt en begeleidt. Dat levert verrassende vragen op. Hoe zat het ook alweer met onze TCO? Welke slimme oplossingen kunnen we hiervoor inzetten? Maar ook, hoe zit het met onze Business Continuity? En wat te doen als het bedrijf in economisch slecht weer komt? Wat is dan van vitaal belang?

U koppelt hiermee de “Business” aan “IT”. En zo hoort het ook. IT-beleid kan niet het stiefkindje zijn van Finance of het geld-hongerige kindje van een goedwillend management team. Het is onvermijdelijk dat elke organisatie haar eigen IT-beleid verdient. Indien u of uw team dit niet serieus neemt dan zal de IT-effectiviteit altijd in onbalans blijven gekoppeld aan een enorme starheid.

WintelligeNT helpt u knelpunten op te lossen. Of zich dit nu op operationeel gebied of management niveau afspeelt. Met oplossingen waar wij persoonlijk voor staan…